Home | deutsch  | Legals | Sitemap | KIT
Felix Brandt

Dipl.-Inform. Felix Brandt

Research Associate
FZI
Phone: +49 721 9654 304
Fax: +49 721 9654 305
brandtOfl3∂fzi de

FZI - Forschungszentrum Informatik an der Universität Karlsruhe
Haid-und-Neu-Straße 10-14
76131 Karlsruhe